Program pozamerytoryczny

Wydarzenie towarzyszące:

  • 2 grudnia 2022 r. (piątek) godzina 21:00 — uroczysta kolacja z muzyką taneczną (DJ).* **

*Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Polska oraz INFARMA.

**Program pozamerytoryczny finansowany ze środków własnych organizatora